Chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết gosu

Chân dung khách hàng thân thiết

 • Sở hữu tài khoản đã đăng kí trên cổng GOSU

 • Tải khoản của bạn có tối thiểu 5,000 điểm nạp trong 365 ngày gần nhất

  • 1 điểm nạp = 1.000VND
 • Bạn đã cập nhật và xác nhận thông tin khách hàng đầy đủ

Quyền lợi khách hàng thân thiết

STT Ưu Đãi 1 2 3 4 5 6 7 8
1

Nhân viên hỗ trợ riêng

2

Vé VIP hoạt động offline

3

Bảo vệ tài khoản tối đa

4

Được ưu tiên tương tác với NPH

5

Thử nghiệm game mới

6

Ưu đãi khi chơi các game sử dụng cổng game GOSU

7

Xem xét khôi phục vật phẩm bị hủy/xóa (tùy trường hợp)

8

Mua vật phẩm tại SHOPVIP

9

Quà sinh nhật

10

Tham gia event/ vòng quay dành cho VIP

Hệ thống cấp bậc Vip

Hệ thống cấp bậc Vip

 • 5000
 • 10000
 • 20000
 • 40000
 • 60000
 • 90000
 • 120000
 • 180000

Cấp bậc VIP tương ứng với điểm nạp vào tài khoản trong 365 ngày gần nhất
1 điểm nạp = 1000 vnđ

Top VIP Hàng Tháng

TOP Điểm Nạp

TOP 10 khách hàng có điểm nạp trong tháng cao nhất

TOP Dịch Vụ

TOP 10 khách hàng có mức nạp chuyển đổi vào dịch vụ trong tháng cao nhất

 • Thời gian tính từ đầu đến cuối tháng

 • Danh sách cập nhật trong 2 ngày đầu tiên tháng tiếp theo

 • Được nhận quà ưu đãi riêng khi có tên trong danh sách