Các câu hỏi thường gặp

Phân loại

 • Nếu đã từng là VIP 7-8, sau đó bị mất VIP thì quyền lợi được giữ như thế nào? Nếu muốn lên lại mốc VIP cũ thì phải làm sao?

  Trả lời:

  ♥ Nếu bạn đã từng đạt cấp VIP 7-8, thì kể cả khi bạn bị không còn là VIP, bạn vẫn được hưởng quyền lợi của VIP, cụ thể như sau:

  ♦ Đối với khách hàng khi đã đạt cấp VIP 8, sẽ được thêm ưu đãi giữ lại quyền lợi VIP 2 là cấp thấp nhất, không mất quyền lợi VIP

  ♦ Đối với khách hàng khi đã đạt cấp VIP 7, sẽ được thêm ưu đãi giữ lại quyền lợi VIP 1 là cấp thấp nhất, không mất quyền lợi VIP

  ♥ Nếu muốn lên lại cấp VIP cũ, bạn sẽ phải tích lũy điểm nạp như ban đầu, bởi vì bạn chỉ được giữ quyền lợi VIP, còn điểm nạp vẫn tính như bình thường.

 • Cách thức tham gia chương trình?

  Trả lời:

  ♥ Để tham gia chương trình VIP, bạn cần các điều kiện sau:

  ♦ Sở hữu tài khoản GOSU đã cập nhật đầy đủ thông tin

  ♦ Tài khoản của bạn có tối thiếu 5.000 điểm nạp trong 365 ngày gần nhất. (1 điểm nạp = 1.000VND)

 • Các cấp độ VIP và giá trị mốc nạp, quyền lợi tương ứng?

  Trả lời:

  ♥ Chương trình VIP 2017 được chia làm 8 cấp độ với mức nạp và quyền lợi khác nhau bao gồm:

  • VIP 1: 5.000 điểm nạp

  • VIP 2: 10.000 điểm nạp

  • VIP 3: 20.000 điểm nạp

  • VIP 4: 40.000 điểm nạp

  • VIP 5: 60.000 điểm nạp

  • VIP 6: 90.000 điểm nạp

  • VIP 7: 120.000 điểm nạp

  • VIP 8: 180.000 điểm nạp Khi trở thành khách hàng VIP, bạn sẽ được hưởng các quyền lợi tương ứng với mỗi cấp bậc,

  ♥ Chi tiết quyền lợi áp dụng cho mỗi cấp bậc VIP vui lòng xem tại phần Chi tiết thông tin chương trình

 • Cách thức duy trì VIP, tăng hạng, rớt hạng VIP?

  Trả lời:

  ♥ Hệ thống VIP 2017 được tính live 365 ngày, những thay đổi về cấp VIP hay điểm nạp của quý khách sẽ được hệ thống tính toán vào 5:00AM ngày hôm sau.

  ♥ Một khi quý khách hàng không đủ điểm nạp của mốc VIP hiện tại thì sẽ bị rớt VIP,

  ♥ Quý khách hàng sẽ bị mất VIP nếu số điểm nạp trong vòng 365 ngày gần nhất không đủ 5.000 điểm nạp.

 • Hiện tại có nhận được quà VIP hàng tháng không?

  Trả lời:

  ♥ Quý khách hàng vẫn nhận được quà VIP tháng tùy theo dịch vụ mà khách hàng trải nghiệm.

 • Gói quà VIP hàng tháng có khác gì so với gói quà VIP mua bằng tích điểm tại shop?

  Trả lời:

  ♥ Gói quà VIP hàng tháng là gói quà cố định mà khách hàng nhận được khi khách hàng là VIP, mỗi tháng chỉ được nhận duy nhất 1 lần

  ♥ Gói quà VIP mua bằng tích điểm là gói quà mà quý khách hàng có thể tự chủ tính toán để mua theo nhu cầu của mình. Có thể mua nhiều hơn 1 lần/ tháng (tùy item)