Hệ thống cấp bậc Vip

  • 5000
  • 10000
  • 20000
  • 40000
  • 60000
  • 90000
  • 120000
  • 180000

Cấp bậc VIP tương ứng với điểm nạp vào tài khoản trong 365 ngày gần nhất
1 điểm nạp = 1000 vnđ

Chi tiết chương trình

Câu hỏi thường gặp

Xem thêm