Quyền và nghĩa vụ NPH

01/06/2023

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ NPH

 

  1. NPH có quyền tạm khóa, khóa vĩnh viễn, hủy bỏ quyền VIP khi nhận thấy tài khoản có các dấu hiệu gian lận trong game/ hệ thống, lừa đảo người chơi khác.

  2. Thực hiện đúng các quy định về quyền lợi dành cho VIP

  3. Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng, không cung cấp bất kỳ cho bên thứ 3 nào (trừ trường hợp được chủ tài khoản cho phép, hoặc yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền)

  4. Với các trường hợp tranh chấp giữa các khách hàng VIP hoặc chung 1 tài khoản VIP, nếu 2 bên không tự thỏa thuận, sẽ được BQT căn cứ vào các dữ liệu hệ thống. Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng.

  5. BQT không hỗ trợ chuyển quà, ưu đãi, quyền lợi VIP từ tài khoản này sang tài khoản khác

  6. Thu nhận các góp ý để hoàn chỉnh chính sách tốt hơn (góp ý về hướng hỗ trợ, cách xây dựng hệ thống VIP, các ưu đãi cần có, không hài lòng ở điểm nào) tại trang CSKH

  7. Thông báo đến khách hàng qua kênh thông tin (trang chủ, trang hỗ trợ riêng…)/Email khi có các thay đổi về chính sách VIP, các thông báo quan trọng