Top vip

Bảng xếp hạng khách hàng thân thiết

Chọn TOP

 • TOP VIP: được cập nhật tính theo điểm nạp vào ngày 01 hàng tháng

 • TOP GAME: được cập nhật tính theo giá trị quy đổi vào game ngày 01 hàng tháng

 • Hạng 1

  ***tmyloc

 • Hạng 2

  ***tran9311

 • Hạng 3

  ***ian789

 • Hạng 4

  ***oj9

 • Hạng 5

  ***etkiem102

 • Hạng 6

  ***sdk

 • Hạng 7

  ***nhnhu012

 • Hạng 8

  ***thuthao30081993

 • Hạng 9

  ***ypham92

 • Hạng 10

  ***hvonhan

 • Nhận ưu đãi top